Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • dotarea patrimoniului societății Andaluzia cu active corporale și necorporale necesare prestării activității CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Activele corporale si necorporale vor fi exploatate la locul de implementare din Tulcea, str Taberei nr. 26 biroul de 10 mp, platforma betonatĂ 50 mp, jud. Tulcea, constand în : macara mobilă cu braț telescopic, instalație mobilă solară, sistem informatic tip laptop asistiv cu stand ergonomic monitor, tastatură braille și mouse ergonomic, magazin virtual, certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), certificarea serviciului de constructie conform standard ISC/IEC 20.000;
  • crearea a 3 locuri noi locuri de muncă; având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele 2 locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate – se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani  sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani;
  • inovarea de serviciu prin introducerea unui nou serviciu de construcție.

Rezultatele proiectului:

  • Rezultatul 1: active corporale si necorporale : macara mobila cu brat telescopic, instalatie mobila solara, laptop asistiv, magazin virtual-shop online, trei certificate pentru sisteme de management in conformitate cu standardele ISO 9001 ( sistem de management al calitatii), ISO 14001 ( sistem de management al mediului) si OHSAS 18001 ( sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale) si un certificat nou de serviciu ISO IEC 2000-1:2011 participarea la targuri internationale de profil, anunturi de presa pentru debutul si finalizarea proiectului, autocolante/placute pentru echipamentele/utilajele achizitionate, placa permanenta si panou temporar.
  • Rezultatul 2 : 3 locuri noi de munca: 1 mecanic, un macaragiu si un reprezentant vanzari online si marketing. Din cele 3 noi locuri de munca, 2 locuri de munca sunt destinate persoanelor apartinand categoriilor defavorizate ( tineri cu varsta cuprinsa intre 15-24 de ani sau persoane cu varsta peste 50 de ani)
  • Rezultatul 3 : o unitate noua de servicii in Mun Tulcea, str Taberei nr 26 , platforma betonata =50 mp si birou, celula 5 = 20 mp, jud Tulcea unde se va desfasura activitatea caen 4399-alte lucrari speciale de constructie n.c.a

 

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.962.041,77 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.537.987,89 lei (60,87 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 447.880,21 lei (10,74%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.183.914,90 lei (28,39%).

Implementarea proiectului a început pe data de 01.04.2018 și se va finaliza pe 31.11.2020.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, biroul nr. 10, platforma betonată 50 mp, jud. Tulcea, persoană contact: reprezentant legal Ioan Ciprian Soaita, telefon: 0757095520, email: office@andaluzia.ro