ANEXA CONTRACT : INFORMATII PROIECT

ANDALUZIA S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTIȚIE INIȚIALĂ ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE SERVICIU DOTATĂ CU TEHNOLOGIE NOUĂ SI FORȚĂ DE MUNCĂ NOUĂ”, cod MySMIS 122763, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare nr 3777/20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și creșterea sustenabilă a competitivității societății Andaluzia S.R.L. prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață, astfel încât piața locală să devină regională, piața națională să devină internațională prin inovarea de serviciu, dar și prin inovare organizațională.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.962.041,77 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.537.987,89 lei (60,87 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 447.880,21 lei (10,74%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.183.914,90 lei (28,39%).

Implementarea proiectului a început pe data de 01.04.2018 și se va finaliza pe 31.11.2020.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Taberei nr. 26, biroul nr. 10, platforma betonată 50 mp, jud. Tulcea, persoană contact: reprezentant legal Ioan Ciprian Soaita, telefon: 0757095520, email: office@andaluzia.ro